DATA COLLECTION CLOUD (DCC)

Chmura danych secomea

Powszechnie wiadomo, że zbieranie danych z maszyn przynosi organizacji wymierną korzyść przez podniesienie produktywności i jakości. Ale wielu wciąż zmaga się z decyzją jak to robić i od czego zacząć. Jakie dane są ważne i czy wybrana platforma będzie skalowalna tak by sprostać wymaganiom przyszłości?

Choć Gateway SiteManager może bez problemu zbierać i wysyłać dane również do wielu popularnych platform firm trzecich jak Amazon i Azure, wiele firm stwiedza, że wybór i konfiguracja takiej platformy chmurowej jest procesem złożonym i może stanowić nie lada wyzwanie.

Zbieranie i prezentacja danych
– END-TO-END

Data Collection Cloud (DCC) to kompletny komponent rozwiązania Secomea przeznaczony do zaspokojenia typowych potrzeb związanych ze zbieraniem i prezentacją danych dla producentów maszyn i zakładów produkcyjnych. DCC jest silnie zintegrowane z innymi komponentami systemu Secomea jak SiteManager i GateManager, zapewniając Ci rozwiązanie obejmujące cały proces zbierania i prezentacji danych. End-to-end.

  • Zarządzanie użytkownikami i ich rolami
  • Intuicyjne tworzenie dashboardów
  • Centralne zarządzanie konfiguracją modułu zbierania danych w gateway’ach SiteManager
  • Szyfrowane połączenie i niezwykle efektywny protokół IoT
  • Dodatkowa validacja urządzeń przez serwer GateManager
  • Usługi lokalizacyjne / Mapa
  • API do zewnętrznego przetwarzania danych
  • Transparentny cennik
  • BEZPŁATNY TRIAL

ELASTYCZNOŚĆ

Jeśli Twoje potrzeby zbierania danych ulegną zmianie, Secomea dostosuje się do Ciebie. Migracja danych z DCC do innych chmur a nawet równoległe ich wysyłanie do innych chmur jest łatwe. Dajemy swobodę skalowania bez narzuconych sztywnych ram.

Przetestuj w Twojej firmie

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana rozwiązaniem Secomea, może je bezpłatnie wypróbować.